Kontakt

Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce

ul. Strycharska 6
25-659 Kielce

Tel. 41-36-76-406 sekr.

Fax  41-36-76-306

e-mail: zoum@um.kielce.pl