Książka telefoniczna

Nazwa jednostki Adres Dyrektor Centrala lub nr bezpośredni Fax
Centrum Monitoringu Wizyjnego Kielce, ul. Ściegiennego 8 41 36 76 451 41 36 76 535, 41 36 76 812
41 36 76 755
41 36 76 746
41 36 76 747 , 41 36 76 748
41 36 76 990
Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży Kielce, ul. Słoneczna 9 41 36 76 360
Dom Kultury "Zameczek" Kielce, ul. Słowackiego 23 41 36 76 298 41 36 76 301 41 36 76 979
Dom Pomocy Społecznej im. Brata Alberta Kielce, ul. Żeromskiego 4/6 41 36 76 322 41 36 76 673 41 36 76 957
Dom Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej Kielce, ul. Tarnowska 10 41 36 76 321 41 34 82 400
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II Kielce, ul. Jagiellońska 76 41 36 76 318 41 36 76 319 41 36 76 931
Dom Pomocy Społecznej im. Sobieskich Kielce, ul. Jana III Sobieskiego 30 41 36 76 320 41 36 76 736 41 36 76 967
Dom Środowisk Twórczych Kielce, ul. Zamkowa 5 41 36 76 296 41 36 76 297
41 36 76 771
41 36 76 980
Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach Kielce, ul. Żeromskiego 12 41 36 76 810 41 36 76 809
Galeria BWA Kielce, ul. Kapitulna 2 41 36 76 446 41 36 76 447 41 36 76 983
Geopark Kielce Kielce, ul. Daleszycka 21 41 36 76 799 41 36 76 800 41 36 76 985
Gimnazjum Integracyjne nr 4 im. Jana Karskiego Kielce, ul. Jasna 20/22 41 36 76 188 41 36 76 189 41 36 76 972
Gimnazjum nr 1 Kielce, ul. Zimna 16 41 36 76 186 41 36 76 187 41 36 76 958
Gimnazjum nr 10 im. 1 Dywizji Pancernej Kielce, ul. Gagarina 3 41 36 76 199 41 36 76 258
41 36 76 743
41 36 76 973
Gimnazjum nr 11 im. Jana Pawła II Kielce, ul. Łanowa 68 41 36 76 259 41 36 76 266 41 36 76 965
Gimnazjum nr 12 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Kielce, ul. Kujawska 18 41 36 76 267 41 36 76 268 41 36 76 966
Gimnazjum nr 13 im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" Kielce, ul. Górnicza 64 41 36 76 095 41 36 76 724
41 36 76 891
41 36 76 928
Gimnazjum nr 14 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Kielce, ul. Nowaka-Jeziorańskiego 53 41 36 76 168 41 36 76 169 41 36 76 921
Gimnazjum nr 15 im. Henryka Sienkiewicza Kielce, ul. Krzemionkowa 1 41 36 76 166 41 36 76 167 41 36 76 948
Gimnazjum nr 16 im. Janusza Kusocińskiego Kielce, Os. Barwinek 31 41 36 76 269 41 36 76 798 41 36 76 962

Strony